KUMSAL

Tek Ekim

BİTKİ

Güçlü bitki yapısı
Yüksek Adaptasyon Yeteneği

MEYVE
20-23 cm
Sıcakta Meyve Rengi Açmaz
Meyve Eti Kalınlıgı Orta
Meyve Ucu Küt
Yüksek Verim

DAYANIMLAR
PVY / PM