DAKİK (AX 3247)

Erken Bahar / Bahar

BİTKİ

Sırık tane domates
Çok verimli
Hızlı hasat periyodu
Boğum araları kısa

MEYVE
Yeşil hasata uygundur
200 - 220 gr
Düşük ışıkta renk alması hızlıdır
İhracatta ve iç pazarda talep görmektedir
Meyve sert ve kaliteli

DAYANIMLAR
TYLCV / Fol 0,1 / For / Va